Мій міжатеційний періодПрізвище, ім’я, по батькові вчителя

Міжатестаційні роки 2015 -2019
Дата народження 15.09.1961
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації учитель математики, 34 р.
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 34 р.
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) вища категорія, Полтавський педагогічний інститут, 1982 р., учитель математики
Науковий ступінь (вчене звання) старший учитель
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа) учитель математики, свідотво 12 СПВ 078405 , реєстраціний №1902, 23 травня 2014 р.
Дата та результати попередньої атестації 2009-2015 н. р., підтверджено вищу категорію та звання старшого учителя

Творча книжка

Методична картка
Методична тема, над якою працюю 1 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості
2 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості.
3 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості
4 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості
5 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості
Передовий педагогічний досвід, який використовую (яку технологію навчання, в кого запозичую) 1 рік. Досвід Капіносова, Шаталова, інтерактивні технології
2 рік. Досвід Капіносова, Шаталова, інтерактивні технології. 
3 рік. Досвід Капіносова, Шаталова, інтерактивні технології
4 рік. Досвід учителя-методиста Петренка Ю. В., ІКТ в навчально-виховному процесі
5 рік. Досвід учителя-методиста Петренка Ю. В., ІКТ в навчально-виховному процесі. 
Мій досвід (проблема, ким, коли вивчався) 1 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості , вивчався дирекцією школи 
2 рік. Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості , вивчався дирекцією школи
3 рік. Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості , вивчався дирекцією школи.
4 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості , вивчався дирекцією школи, шкільним методоб'єднанням учителів природничо-математичного циклу, районним методоб'єднанням учителів математики
5 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості , вивчався дирекцією школи, шкільним методоб'єднанням учителів природничо-математичного циклу, районним методоб'єднанням учителів математики 
Власні методичні розробки (брошури, презентації, відео та ін.) 1 рік. Цикл уроків "Формули скороченого множення",7 кл.
2 рік. Створення творчого середовища на уроках математики
3 рік. Позакласна робота з математики
4 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості, з досвіду роботи
5 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості, з досвіду роботи
Мої повідомлення:
- на сайті (1);
- у районці (2);
- інші (3)
1 рік. На сайті школи про проведення тижня математики
2 рік. На сайті школи про проведення тижня математики, у районці про поїздку до Запоріжжя
3 рік.На сайті школи про проведення тижня математики, у журналі "Відкритий світ: розробки, технології, досвід" №03/2014 р.(березень 2014 р.)"Створення творчого середовища на уроках математики"
4 рік.На сайті школи про проведення тижня математики, у журналі "Відкритий світ: розробки, технології, досвід" №04/2014 р.(квітень 2014 р.) Цикл уроків у 7 кл."Формули скороченого множення"
5 рік.На сайті школи про проведення тижня математики 
Участь у психолого-педагогічних семінарах 1 рік.Педчитання Сухомлинського
2 рік. Розвиток цікавості, інтересу до предмету  на уроках математики
3 рік. Педчитання Сухомлинського
4 рік. Роль творчої активності учня для розвитку його розумових здібностей
5 рік. Формування математичних компетентностей учнів 
Участь у предметних тижнях 1 рік. Тиждень математики
2 рік. Тиждень математики
3 рік. Тиждень математики
4 рік. Тиждень математики
5 рік. Тиждень математики
Виступи на педраді 1 рік. Метод проектів, особистісно-орієнтоване навчання на уроках математики
2 рік. Інтерактивні технології на уроках математики
3 рік. Застосування ІКТ в навчально-виховному процесі. 
4 рік. Звіт про роботу над проблемою "Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості", з досвіду роботи
5 рік.Звіт про роботу над проблемою "Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості", з досвіду роботи
Методичні наради та інші збори (виступи) 1 рік Зональний семінар з математики. 
2 рік Участь у районному семінарі директорів (2015 р.)
3 рік. Зональний семінар з математики
4 рік Звіт на шкільному методоб'єднанні вчителів природничо-математичного циклу про роботу над проблемою "Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості", з досвіду роботи, звіт на педагогічній раді школи.. 
5 рік. Звіт на районному методоб'єднанні вчителів математики про роботу над проблемою "Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості", з досвіду роботи.
Участь у педчитаннях, конференціях 1 рік. Виступи на батьківських зборах, конференціях, на зборах ГО     "Спільна надія"
2 рік. Виступи на батьківських зборах, конференціях, на зборах ГО     "Спільна надія"
3 рік.Виступи на батьківських зборах, конференціях, на зборах ГО     "Спільна надія"
4 рік Математичні  педчитання ім. Остроградського, виступи на батьківських зборах, конференціях, на зборах ГО "Спільна надія"
5 рік. Виступи на батьківських зборах, конференціях, на зборах ГО     "Спільна надія"
Експериментально-дослідницька робота 1 рік. Використання на уроках математики задач експериментального характеру
2 рік. Використання на уроках математики задач експериментального характеру
3 рік. Математичний конкурс ім. Остроградського, Дрижак А., 10 кл. (ІІ м.). 
4 рік. Підготовка до участі в МАН
5 рік. Участь у МАН, Демченко І.-ІІІ м., 11кл., Мордінська А.-І м., 11кл.
Участь у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» 1 рік
2 рік. Учитель року
3 рік
4 рік
5 рік
Участь у ярмарках педагогічних технологій 1 рік. Створення творчого середовища на уроках математики
2 рік
3 рік
4 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості
5 рік.Формування математичних компетентностей учнів як складова становлення творчої особистості, з досвіду роботи
Участь у різних виставках, конкурсах, змаганнях 1 рік. Математичний конкурс "Кенгуру"
2 рік. Математичний конкурс "Кенгуру", конкурс розробок уроків, позакласних заходів з математики з використанням завдань "Кенгуру"
3 рік. Математичний конкурс "Кенгуру", конкурс "Моральний вчинок", акція "Посади дерево"
4 рік. Математичний конкурс ім. Остроградського, Окач Н. (ІІ м.),Дрижак А., 10 кл. (ІІ м.).
Математичний конкурс "Кенгуру"
5 рік. Математичний конкурс "Кенгуру" 
Участь та перемога учнів в олімпіадах з предметів 1 рік. Участь у шкільних та районних олімпіадах з математики
2 рік.Участь у шкільних та районних олімпіадах з математики 
3 рік. Участь у шкільних та районних олімпіадах з математики
4 рік. Участь у шкільних та районних олімпіадах з математики
5 рік Демченко І., 11кл.-ІІІ м.
Участь у МАН 1 рік
2 рік
3 рік. Підготовка до участі в МАН
4 рік. Підготовка до участі в МАН
5 рік Демченко І.-ІІІ м., 11кл., Мордінська А.-І м., 11кл.
Медалісти 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Вступ до педвузів 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік Окач Н.-2016 р.
Робота з батьками та населенням 1 рік. Виступи на батьківських зборах, конференціях, на зборах ГО     "Спільна надія"
2 рік. Виступи на батьківських зборах, конференціях, на зборах ГО     "Спільна надія"
3 рік. Виступи на батьківських зборах, конференціях, на зборах ГО     "Спільна надія"
4 рік. Виступи на батьківських зборах, конференціях, на зборах ГО     "Спільна надія"
5 рік. Виступи на батьківських зборах, конференціях, на зборах ГО     "Спільна надія"
Моя громадська активність 1 рік.Скарбник громадської організаії "Спільна надія", голова ПК школи, член комісії, секретар адміністративної комісії при Новокочубеївській сільській раді, член ради школи
2 рік. Скарбник громадської організаії "Спільна надія", голова ПК школи, член комісії, секретар адміністративної комісії при Новокочубеївській сільській раді, член ради школи
3 рік. Скарбник громадської організаії "Спільна надія", голова ПК школи, член комісії, секретар адміністративної комісії при Новокочубеївській сільській раді, член ради школи
4 рік. Скарбник громадської організаії "Спільна надія", голова ПК школи, член комісії, секретар адміністративної комісії при Новокочубеївській сільській раді, член ради школи
5 рік. Скарбник громадської організаії "Спільна надія",  член комісії, секретар адміністративної комісії при Новокочубеївській сільській раді, член ради школи
Інші види діяльності 1 рік. Координатор конкурсу "Кенгуру", член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, керівник зонального методоб'єднання вчителів математики, керівник шкільної кафедри вчителів природничо-математичного циклу
2 рік.  Координатор конкурсу "Кенгуру", член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, керівник зонального методоб'єднання вчителів математики, керівник шкільної кафедри вчителів природничо-математичного циклу
3 рік.  Координатор конкурсу "Кенгуру", член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, керівник зонального методоб'єднання вчителів математики, керівник шкільної кафедри вчителів природничо-математичного циклу
4 рік. Координатор конкурсу "Кенгуру", член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, керівник зонального методоб'єднання вчителів математики, керівник шкільної кафедри вчителів природничо-математичного циклу 
5 рік.  Координатор конкурсу "Кенгуру", член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, керівник зонального методоб'єднання вчителів математики, керівник шкільної кафедри вчителів природничо-математичного циклу
 Примітка: методична картка ведеться окремо кожним учителем від атестації до атестації (за 5 років)

Комментариев нет:

Отправить комментарий